Prillar-Guri på Bjørke

Meiner alvor og vil ha det kjekt

Stor bok om små raude kioskar

  

«Allerede våren 1997 måtte daværende samferdselminister Sissel Rønbeck svare fra Stortingets talerstol om hvorfor Telenor var i gang med å fjerne telefonkiosker.

Montører fra Telenor var kommet for å ta bort kiosken på Bjørke, men hadde problemer med å løsne den fra fundamentet, og bestemte seg derfor for å komme tilbake neste dag med kraftigere utstyr.

«Telenor kom som ein lommetjuv for å ta kosken utan å spørje, det vart oppdaga heilt tilfeldig.» Dette uttalte Ørsta-ordføreren Nils Taklo om telefonkiosken «Prillar-Guri» på Bjørke 5.juni 1997.

Bygdefolket samlet seg til en felles protest, og overskrifter over hele verden fortalte om kampesteiner, kjettinger, stolthet og stahet. Lille David beseiret Goliat og den røde telefonkiosken står der enda. I tillegg er den nå vernet av Goliat og er blitt en turistattraksjon.»

*******

Sitatet ovanfor er henta frå stasboka «Norges lille røde – historien om telefonkiosken», skriven av David Brand i Norsk Telemuseum. Boka er i stort format og er på 136 sider. Her er interssante og velskrivne artiklar om historia bak den norske kiosken og utviklinga av telefontenesta i Noreg. Denne vesle store raude er smekkfull av frydefullt flotte fargebilde av dei 100 verna kioskane og dei ulike lokalmiljøa dei er ein del av. Bilda er tekne med sikker hand og skarpt blikk av Madelaine Brand. Bildet øvst i denne meldinga viser omslaget på boka i eit litt innsnevra format.

Advertisements

august 19, 2008 Posted by | Uncategorized | Kommenter innlegget